Hillerød Golfklub var næsten klar med deres nye huller, da skybrud skyllede fem hektar nysået fairway væk

Hillerød Golfklub er i gang med et kæmpeprojekt, der vil forandre den gamle bane i Ny Hammersholt fuldstændigt. Det seneste år har klubbens chefgreenkeeper, Dennis Jensen, arbejdet nærmest i døgndrift, syv dage om ugen, for at få et enormt puslespil til at gå op.
Han har skulle stå for etableringen af seks nye greens og 28 nye teesteder, tre helt nye huller og en helt ny driving range samtidig med at klubbens mange medlemmer har skulle kunne spille på en 18 hullers bane.
Det er lykkedes næsten problemfrit.

7. august kunne Dennis med tilfredshed lægge et foto op på sin Instagram profil om, at den første og største fase i projektet – den nye driving range og de helt nye 1. og 2. hul på banen var færdigsået og gødet, og nu skulle græsset blot gro og have fat. Men så skete katastrofen.
– Vi var lige blevet færdige med at tilså og gøde arealerne, og alt så helt fantastisk ud. To dage efter kom det der vilde regnskyl, som ramte Nordsjælland, og i løbet af ingen tid blev fem hektar nyanlagt fairway og semirough simpelthen skyllet væk. Regnen var så kraftig, at der ifølge min regnmåler faldt hvad der svarer til 240 millimeter regn i timen, men skybruddet varede kun et kvarters tid. På den tid skyllede alt det nysåede græs og al gødningen væk. Det samlede sig i de 11 opsamlingsbassiner, der er lavet for at føre drænvandet videre til vores afvandingssøer, og som blev stoppet til, da mere end en halv meter jord bare skred væk, siger Dennis Jensen.

Vi møder Dennis godt halvanden måned efter, og skaderne er stadig tydelige, selvom ekstra indkaldt mandskab har knoklet tolv timer om dagen for at rette skaderne op. Der er dybe skylrender, og adskillige områder er helt bare og runkne. Alle de ramte områder skal graves op, lægges om og tilsåes igen.
– Det er et stort ekstraarbejde, og det er pokkers ærgerligt, for vi arbejder i forvejen med en stram tidsplan. En af udfordringerne ved hele det nye baneprojekt har netop været at tage en fase ad gangen, så arbejdet har påvirket spillet på banen mindst muligt. Det er faktisk først nu, at vi er gået over til kun at spille på ni huller, siger han.

Kæmpeprojekt
Baneomlægningen i Hillerød skyldes, at der skal etableres en helt ny togstation i et hjørne af banen i forbindelse med byggeriet af det nye supersygehus i Hillerød. Man kunne ikke bare erstatte et eller to nedlagte huller med et eller to nye, så banearkitekten Philip Spogárd udførte en helt ny masterplan, der ændrer markant på banen som man kender den.
Udover de helt nye huller, samt etableringen af en helt ny, up-to-date driving range, har det været nødvendigt at flytte, sammenlægge, forlænge og forkorte en lang række huller. Det arbejde pågår for fuld kraft, mens skaderne efter skybruddet bliver udbedret.

Den ny masterplan

– Jeg håber og tror stadigvæk, at vi vil være klar til at indvie den ’nye’ bane til sæsonstart ’22, men alting afhænger af vejret. Der er mange områder, der lige er blevet shapet og skal tilsåes, som fortsat er meget sarte og udsatte, siger han mens han kører os en tur rundt på banen. Næsten halvdelen af det samlede areal er påvirket af arbejdet, og som det kan ses på nogle af billederne synes der at være langt igen, men sådan forholder det sig ikke.
– Nej, det ser voldsomt ud, men det er bare de små dele af projektet, der mangler, siger Dennis Jensen. Han og klubmanager Kim Hyrzkov har begge nonstop i et år knoklet på det omfattende projekt, som omfatter samarbejde med en lang række aktører; Hillerød Kommune, Banedanmark, Lokalbanen, Nordsjællands Museum, Fredningsstyrelsen, Vejdirektoratet, entreprenørfirmaer og eksterne skovningsfolk og mange andre. – Jeg har vel 100 daglige opkald på telefonen, og alle sammen kræver at jeg træffer en beslutning her og nu, siger han, og nikker genkendende til det gamle ordsprog om, at ’det skal være skidt, før det bliver godt’.
– Så bliver det her rigtigt godt, siger han.

Hillerød Golfklub får hele anlægsarbejdet kompenseret, da det hænger sammen med sygehus- og stationsbyggeriet, men der har naturligvis alligevel været store omkostninger for klubben undervejs. Blandt andet har man stort set mistet alle greenfeeindtægter i 2021. Til gengæld har den store medlemsskare været meget trofaste.
– Jeg har kun kendskab til én, der har meldt sig ud på grund af omlægningsarbejdet. Ellers har alle andre udvist stor tålmodighed, siger Dennis Jensen.