Guide til din TrackMan træning, som bl.a. indeholder
– Slå lige
– Hvad du skal kigge efter ved video træning
– Mest optimerede golfslag samt slå op på driveren og ned med jernene.


Jeg har fået rigtig mange positive tilkendegivelser fra sidste måneds Pro Tips, så jeg vil anbefale dig også at læse den seneste artikel og håber du vil afprøve nogle hacks til at forbedre din golf. Med håbet om at du får samme succes med Golf Hacks, har du her min “cheat sheet guide” til TrackMan hacks. Det handler om de bedste måder at få styr på din golf med TrackMan eller andre launch monitorer. Der findes efterhånden mange indendørs træningscentre i DK og seneste løsning til klubberne er TeeBox løsningen, som sælger medlemskaber til en TrackMan golf simulator ude i klubberne. Jeg vil på det varmeste anbefale dig, at få prøvet indendørs golf, da det ofte er det bedste sted at ændre dit sving og arbejde målrettet med dine sving ændringer. Når du får brugbar info efter hvert eneste sving, sker forbedringerne hurtigere. Husk det ofte er lettere at lære nyt end at bygge videre på noget der ikke virker – indendørsgolf træning er kommet for at blive.

Jeg har altid følelsen af at spille golf, selvom spillet bliver simuleret på en projekter skærm via en computer. Jeg mærker stadig suset omkring første tee, eller et slag hen over sand eller vand, et svært put for et afgørende point osv. så både mentalt og fysisk bliver jeg udfordret ved indendørs golf på samme måde som ved udendørs spil, så vil på det varmeste anbefale dig at prøve denne fantastiske måde også at nyde verdens bedste spil, golf. Hvad er forskellen på at spille indendørs og udendørs? Alle slag er typisk fra fladt et leje og fra plastic græs og det gør selvfølgelig golf spillet
lettere, men du skal stadig slå slagene og ikke mindst længderne. Den store forskel er for de fleste, at man får sin golfkølle og golfbolds data efter hvert sving, med information som hastigheden du svinger med, effektiviteten i din boldkontakt, sving sporet osv. osv.

De 28 TrackMan parametre har alle deres berettigelse, for de kan alle hjælpe dig til bedre og derved sjovere golf. Men det kan være en stor mundfuld at orientere sig mellem de 28 parametre og selvom jeg dagligt har anvendt disse data siden 2004, er der stadig sammenhæng mellem de data der kommer på køllen eller bolden som er nye for mig, spændende mønstre og sammenhæng. Dette er min guide til, hvordan du bruger launch monitor data bedst, til at løfte dit golfniveau. Først en lille intro til hvad de forskellige parametre måler og bruges til, i håb om at du kan vælge de parametre som hjælper dig mest muligt videre med din golf.

TrackMans data Parameter er opdelt i Club, Launch og Flight

Club køllens bevægelse
– CLUB SPEED er hastigheden målt på sweetspot af golfkøllen ved træf, typisk i mph.
– AOA er vinklen dit sving kommer til bolden på + er op -og – er ned – på bolden.
o Anbefaler – på jern slag og + med driveren
– CLUBPATH er sweetspot sporet ind til bolden (ofte kaldet svingspor) – er udefra + er indefra
– DYN LOFT er vinklen (ofte kaldet loftet) din golfkølle har ved træffet til bolden
– FACE ANG er slagfladens retning, dvs. om køllen er åben + eller lukket – til målet
– SPINLOFT er forholdet mellem DYN LOFT og AOA stort spinloft = meget back spin
– FACE TO PATH er forholdet mellem slagfalden og svingspor = SPIN AXIS
– SWING PLANE er at sammenligne med skaft planets vinkel til jorden
– SWING DIR er nederste svingbues retning i forhold til målet
– LOW POINT er det laveste punkt i svinget målt før (B) eller efter (A) bolden
– IMPACT OFFSET er afstanden bolden er fra sweetspot – antal mm. mod hæl og + mod tåen
– IMP HEIGHT er afstanden bolden er fra sweetspot – antal mm. under og + over
– DYN LIE er køllehovedets dynamiske vinkel ved træffet til bolden

Launch boldens start på bevægelse
– BALL SPEED er boldens hastighed typisk målt i mph.
– SMACH FAC. er forholdet mellem boldens hastighed divideret med køllens hastighed, giver indikation på overførslen af energi
– LAUNCH ANG. er højdevinklen bolden starter ud i, målt i grader i forhold til jorden.
– LAUNCH DIR. er retningsvinklen bolden starter ud i, målt i grader i forhold til målet.
– SPIN RATE er antal rotationer underskru målt på bolden i sekundet (rpm)
– SPIN AXIS er aksen bolden rotere på, – vil være mod venstre og +imod højre

Flight selve flugten på boldens kurve
– CURVE er ruten eller kurven bolden tager målt i meter i forhold til målet
– HEIGHT er det øverste punkt at boldens kurve rammer
– CARRY er boldens længde målt fra start til første gang bolden rammer jorden
– TOTAL er den totale længde bolden kommer fra og til
– SIDE er boldens afstand målt fra retningsmålet ved carry. (R) målt til højre (L) målt til venstre
– SIDE TOT den samlede afstand bolden er fra retningsmålet. (R) målt til højre (L) målt til venstre
– LAND ANG. er vinklen målt i forhold til jorden, bolden lander i. Jo stejlere jo mindre rul på bolden
– HANG TIME antal sekunder bolden flyver
– LAST DATA er sidste målepunkt for radaren
FROM PIN, TARGET og SCORE bruges ved Combine og test.

TrackMan hack Slå lige 0.0
Ud af de 26 parametre som du ser når du træner med TrackMan, er der et der typisk viser årsagen til dine evt. dårlige golf slag – “Path”, eller på dansk “sving sporet”. Det jeg syntes der er vigtigt at forstå er at Path er kun golfkøllens bevægelse i to dimensioner og er resultatet af swing direktion og AOA. Path påvirker boldens bane med ca. 15%
Så hvorfor snakker så mange golfere om at jeg svinger udefra og ind eller mit sving spor er skævt derfor slår jeg skævt. Måske et levn fra før 2003 hvor vi troede at svingsporet også var den vej og retning bolden startede på. Men i dag er vi så meget klogere og jeg synes at du skal lære køllens bevægelse i tre dimensioner, for igennem bedre viden og forståelse, at slå bolden lige. Rent logisk er det de lige slag, der får bolden til at flyve længst – hvis vi har “side skru” på bolden bruger bolden energi væk fra målet og igen tilbage til målet, hvilket er spild af energi to gange. Den mere tekniske forklaring er også at hvis du har en lille kurve “side skru” på dine korte jern, vil det samme sving have mere kurve og derved mindre kontrol på længere jern og for mig giver det ingen mening at have tretten forskellige sving, til de tretten forskellige golfkøller vi bruger.

Så det korte svar til min bedste golf hack når du træner på TrackMan eller andre launch monitors Path skal være 0 og face 0 ! husk at – minus er imod venstre og + imod højre. De verdensstjerner jeg har målt, har alle mestret dette dobbelt nul.


FRA y – K se efter bogstaverne i din opstilling og ved dit træf

Jeg håber der hvor du kan træne og spille, at du har mulighed for at kombinere TrackMan data med video, for de fleste er det meget lærerigt at se sig selv svinge. Jeg vil anbefale dig at video træne på denne simple måde, samt at kigge efter verdensstjernernes lille y og omvendte K.

For at spille god golf, skal vi have god kontakt og derved energi overførsel til bolden fra golfkøllen. For de fleste er det en øjenåbner at forstå at der er forskel på opstillingen og træffet både for golfkøllen og især for kroppen. Jeg vil mene, at jeg kan gætte dit golf handicap i forhold til afstanden mellem din opstilling og dit træf, jo nærmere de er på hinanden jo højere handicap har du og øget chance for at ramme jorden før bolden og samtidig svinge udefra og ind. Er vægten derimod blevet flyttet frem på dit forreste ben, så hænderne er foran golfbolden, har du mindre vinkel på køllen derfor flyver bolden længere og du rammer samtidig jorden efter boldtræf, da du har flyttet dig frem imod målet.

Op vs ned
Hvis vi skal holde det helt simpelt, så skal du slå op på bolden med din driver og ned på bolden med resten af dine golfkøller, især når bolden ligger på jorden. Dette kræver to forskellige svingbaner, for at lykkes at slå bolden lige ud, med to forskellige AOA. Op med driveren og ned med resten. Jeg vil anbefale dig at bruge det der hedder Optimizer på TrackMan. Dette er en smart måde at blive guidet til hvor meget op eller ned du bør svinge for at udnytte din hastighed bedst.

Et optimizer eksempel på et syv jern, de blå felter er det ønskede område for de vigtigste parametre for boldens længde, beregnet ud fra hvad der er optimalt for din CLUB SPEED og AOA.

For at fuldt ud at kunne forstå at svinge ligeud og op eller ligeud og ned, skal vi forstå geometrien eller det TrackMan kalder svinget i tre dimensioner. Når vi svinger op svinger køllen også ind, når vi svinger ned svinger vi også ud. Så derfor skal timingen være, at ved boldtræf er retningen lige ind i bolden selvom vi slår op eller ned. Dette har som jeg ser det, altid været en af de helt store udfordringer med de tretten forskellige golfkøller vi spiller med, forskellige længde, forskelligt lie og forskelligt optimalt AOA, gør selvfølgelig ikke dette spil lettere. Derfor er det smart at spille jern der har samme længde, men vi kan også lære det. Hogan løste denne udfordring igennem hans opstilling, hvor han stod åbent (sigtede imod venstre) med de korte jern som vi slår mest ned med og derfor også mest ud, hvilket han kompenserede for gennem sin opstilling og omkring syv jernet havde han en mere parallel opstilling, for til sidst at have en opstilling imod højre for at være klar til at køllen når den svinger op også svinger ind. Dette er en utrolig smart måde at komme rundt om at slå lige med forskellige køller og derfor det perfekte golf hack.


BEN HOGAN Five Lessons: The Modern Fundamentals of Golf


Jeg vil ønske dig sjove og givende timer med din indendørstræning til verdens bedste spil, GOLF

Forrige artikelHonda e
Næste artikelGodt nytår med skæve statistikker