GOLFBLADET går en runde med formanden for REE Golfklub, Kjeld Birch, der fortæller om medlemmernes overtagelse af driften og sine tanker for fremtiden.

Medlemmerne af REE Golfklub overtog 1. januar driften af golfbanen med alt dertil hørende fra REE Golf A/S. Jorden ejes stadig af REE Holding, og medlemmerne af golfklubber skal stadig betale en årlig leje af bane og alle faciliteterne omkring, men i forhold til tidligere er det nu klubben, der står for driften.
”Vi skal betale alle udgifter i forbindelse med driften, og en leje for bane og bygninger, men til gengæld kan vi beholde alle kontingentindtægter, ” fortæller formand Kjeld Birch, som har været formand for REE Golfklub siden marts 2018 og før da næstformand i syv år. Det er altså en erfaren herre i bestyrelsen, der nu skal lægge strategien for udviklingen af klubben og samtidig holde et vågent øje med økonomien.
”Vi er blevet herre i eget ”lejet” hus, og nu bestemmer vi det hele med hensyn til banedesign og greenkeeping, men også i forhold til diverse arrangementer og company days. Det er ganske spændende, men lige nu nærmer det sig et fuldtidsjob,” siger Kjeld Birch med et smil.
”Overtagelsen betyder, at vi føler et større incitament og et større ansvar for at udvikle og klare os godt,” fortsætter formanden.

Kjeld Birch har sammen med bestyrelsen udarbejdet budgetter, og det ser fornuftigt ud. De godt 700 medlemmer danner et fornuftigt økonomisk grundlag, og klubben arbejder målrettet på at rekruttere nye medlemmer.
REE Golfklub, som er en forening slipper for at betale moms i modsætning til REE Golf A/S, der jo er en privat virksomhed. Som forening skal golfklubben ikke svare moms på kontingentindtægter, og kan ej heller fradrage moms vedr. driftsudgifter. Men fritagelsen for at betale moms bidrager netto til et pænt plus i regnskabet.

Mission: En mindeværdig oplevelse
Missionen er klar: ”Hos REE Golf tilstræber vi at give vores medlemmer og gæster en mindeværdig sportslig udfordring, underholdning og gæstfrihed med golf som omdrejningspunkt.”
Og, visionen er, at REE Golf leverer en imødekommende atmosfære med sociale oplevelser og plads til alle – uanset sportslige ambitioner. Der bliver rettet speciel opmærksomhed på klubliv og fællesskabsfølelse samtidig med at gæsterne oplever klubben som et attraktivt sted.
”Vi skal kunne tilbyde en god og indbydende bane, som hele tiden udvikles og forbedres, og vi skal blive bedre til at servicere gæster og sikre, at de får en oplevelse, der overstiger deres forventninger,” siger Kjeld Birch.

Vi går en runde
REE Golf byder på 18 særdeles afvekslende huller med masser af udfordringer. Det gælder ikke mindst mødet med søer, åer og rough samt en et par blinde huller. Banen er desuden kendt for sine gode og faste greens.
”Vi kan jo spille til sommergreens hele året,” fortæller Kjeld Birch med henvisning til de godt drænede og sandholdige greens.
Banen er tegnet af spanieren J. Luis Lopez Martinez, som en overgang boede i Danmark, og er anlagt i år 2000.
På forni er det værd at fremhæve Hul 8 og Hul 9. Der er en masse udfordringer på de to delvist blinde huller, især Hul 9, som er banens sværeste.

Banen har gennemgået mange forandringer siden Karsten Ree overtog banen i 2008, blandt andet er Hul 15 gentegnet af den kendte danske banearkitekt Casper Grauballe fra Hawtree. Hul 14 er reshaped af samme arkitekt, som var tiltrængt af hensyn til både vejen og søen i forhold til spillet. Og senest er hul 18 blevet beriget med to søer.

Pragthuller omkring søen
Det er en nydelse af spiller Hul 14 og Hul 15, der spiller rundt om den store sø. Den forholdsvis smalle fairway på Hul 14 breder sig ud og lokker til et drive og lykkes det, så er mulighederne gode for at komme derfra med en god score. Og udslaget får bestemt et nyk op på Hul 15 med nok Danmarks smalleste fairway, som samtidig er omgivet af vand på begge sider.
”Det er faktisk ikke så svært, hvis du sigter mod de to birketræer på højre side af green og lægger den op imellem søen og åen,” siger Kjeld Birch.
Hul 16 er vel nok banens mest kuperede hul og spiller op over banens højeste punkt. Når du har pustet ud på toppen af bakken, så gi’ dig endelig lidt tid til at nyde udsigten!
Hul 18 er forvandlet til et pragthul efter et redesign, hvor to nye søer blev anlagt omkring den eleverede green. Og der er rimelig god sandsynlighed for at man kan ramme den 19 meter lange og 24 meter dybe green.

Bævere i Pøleå
På turen rundt om Pibemølle og langs Pøleå møder du et rigt fugle- og dyreliv. På en god runde kan du møde både haren, ræven, råvildtet og måske en af bæverne i Pøleå. Men mest markant er nok de mange fuglearter. I den gamle mergelgrav ved hullerne 13, 14 og 15 yngler talrige ænder, gæs og lappedykkere. Henover banen og på engarealerne kan du opleve sjældne rovfugle som havørn, fiskeørn, rørhøg og rød glente, og i træerne langs markerne på hul 4 yngler tårnfalke. På vej over broen på hul 1 kan du være heldig at se isfugle, og på flere af hullerne kan du høre nattergalen synge højt og ivrigt fra sit skjul i krattet. Banens placering mellem Tisvilde Hegn og Gribskov trækker også skovens fugle forbi så som ravne og spætter, og forår og efterår trækker store flokke af bl.a. gæs og traner henover området.

Forrige artikelWoodland fører stadig – Nannas crazy kort – Nydeligt af Krølbøll
Næste artikelChristian Bæchs første sejr
Avatar photo
Klaus Hybler er en erfaren journalist og Klaus er ofte på farten når han dækker emner som rejser og baner, men Klaus tager ofte andre emner op, som berører golflivet i Danmark, om det så er i den enkelte klub eller på unions-niveau hos DGU.