… men selv om perspektiverne er storslåede, bliver det ikke i de første år, for hverken computere eller droner har den nødvendige teknologi til, at de kan udnyttes optimalt
Perspektiverne er fantastiske. Hvad vil golfbane ikke kunne gøre med end drone i fremtiden? Det virker helt oplagt bare at anskaffe sig en, sørge for droneførercertifikat til manager og greenkeepere og gå i gang.

Markedsføring
Hvad er det, droner vil kunne gøre?
De vil kunne bruges i den daglige drift samt i markedsføringen.
Det sidste gør man så småt allerede. Hvem vil ikke gerne illustrere sin aktuelle rapport over banens tilstand med en overflyvning, der viser det hele. Så man får ekstra lyst til at spille; eller så man evt. er forberedt på problemer på visse huller; eller man drømmer måske om at lægge en lille tv-reklame op med et droneklip.

Et stort antal klubber har allerede ladet droner filme samtlige huller og lagt dem på nettet, og de er fin reklame og supplerer de elektroniske eller trykte baneguides fint. Det er normalt gjort af professionelle droneførere, som har fået betaling for det. Nogle klubber har en medarbejder med egen drone, men ingen klub har endnu sin egen drone, så vidt vi ved.

Dokumentation

I den daglige drift kan man med dronebilleder dokumentere alle problemer, der måtte være på banen, fx til brug ved bestyrelse, managers og greenkeeperes planlægning af arbejdet på anlægget.
Dokumentationen kan gå bagud. Hvis man fx laver et større dræningsarbejde, vil man kunne gemme billederne med den helt præcise beliggenhed, set fra luften. Man kommer ikke til at lede efter rørene et par meter ved siden af, når man engang skal ned til dem.

Den daglige drift
Greenkeeperen kan se alt meget lettere og mere præcist fra luften. Fx vil man kunne se, hvor der er særlige ukrudtsproblemer, der skal sættes ind mod.
Man vil også med droner kunne få ukrudtsgenkendelse, så man kan se, hvilken slags man er oppe imod, og bekæmpe den helt specifikt. Det er imidlertid en funktion, der kræver en meget dyr drone.
Det samme gælder, hvis man vil kunne ’se’ kvælstofindholdet i græsset på forskellige steder, så man, hvis det er for lavt, kan gøde, før græsset kommer til at lide.
I rough-områder vil man bl.a. kunne se, hvor mindre vandløb skjuler sig i vildnisset.

Flyveklare
På AMU Nordjylland Sandmoseskolen uddanner man greenkeepere til droneførere. Indtil videre har ca. 30 gennemgået uddannelsen og brænder efter at kunne bruge deres viden.
De kender alle de mange begrænsninger, der er i dronebrug mht. offentlige områder, nærhed til militære anlæg eller kongehusets områder. De ved, hvilke tilladelser der skal indhentes. I nogle tilfælde kan man blot udfylde en formular, der ligger på nettet, med en opgaves art og tidspunkt samt hvem den certificerede dronefører er.
Mange bliver nervøse, når de ser en drone over sig, og ringer til politiet, som kan berolige dem ved at slå op, hvem der netop på det tidspunkt arbejder med sin drone.
… men dronerne kan ikke nok endnu, så golfklubber nøjes indtil videre med at alliere sig med medlemmer, som evt. ejer en drone, eller lejer droner hos firmaer, der servicerer mange forskellige områder.

Højteknologi
Søren Himmelstrup, der leder uddannelsen på Sandmoseskolen, siger: – Problemet er, at mens vi ved, at den avancerede teknologi findes, er de forskellige komponenter endnu ikke kombineret, så computere og droner kan arbejde effektivt sammen. I hvert fald ikke i droner, der er til at købe for penge.
– Mange steder forskes der i, hvordan det kan gøres, bl.a. på Teknologisk Institut, på Syddansk Universitetscenter og Københavns Universitet.

Kolleger
Heldigvis er golfklubber ikke ene om at vente på de højteknologiske droner. Anlægsgartnere, tv-stationer, ejendomsmæglere, sundhedssystemet og skovejere er erhverv, der vil have dagligt udbytte af droner. Tænk blot, hvis en drone kan flyve en hjertestarter lynhurtigt derhen, hvor den skal bruges, måske på en golfbane, men i øvrigt benyttes droner allerede i en del lande til pakketransport og trafikovervågning.
Jo mere man overvejer det, jo flere muligheder er der for at bruge droner.
– Det lyder helt utroligt, siger Himmelstrup, – men faktisk vil en skovfoged kunne afkode klorofylindholdet i hvert enkelt træ og bestemme, hvilke træer der skal fældes først.

Fagre nye verden!
Den fagre nye verden venter, og den dag kommer, hvor en drone ikke blot er obligatorisk for hver eneste golfklub, men også på mange områder kommer til at spare penge.
… men hvornår?