Hvis du på din golfrunde ikke kun slår til boldene og klasker myg på armene, kan du få store og overraskende naturoplevelser

En bioblitz er en naturregistrering af et område i løbet af et døgn, hvor eksperter registrerer samtlige arter, de finder i området.
Lørdag d. 9. juli var blitzens område Hornbæk Golfklub, som blev undersøgt af naturkyndige og frivillige i et samarbejde mellem klubben, bioblitz.dk og Nationalpark Kongernes Nordsjællands projektleder Lars Rudfeldt, der ledede arbejdet.
12 naturkyndige mødtes i klubbens restaurant og gav sig derefter til at finde og bestemme dyr og planter på banen, der er etableret i en tidligere grusgrav med flere småsøer, partier med blomsterrige overdrev, en lille fårefold og små lunde med gamle træer. Gurre Å løber gennem området, som ligger op til Klosterris Hegn.
Grøn Guldbasse

Rigt resultat
Vejret var blæsende og køligt, men det vigtigste var, at det ikke regnede, og eksperter såvel som klubbens egne naturnørder begav sig af sted på et 15 timers togt. Gruppen bestod af amatører og professionelle i skøn forening, bl.a. eksperter i vandnymfer, eksperter i fugle, eksperter i biller og insekter, eksperter i pattedyr og eksperter i guldsmede.
Der blev gået til sagen, og for golfspillerne var det en øjenåbner, hvad der dog blev fundet. Mere end 500 forskellige arter, bl.a. over 250 forskellige planter, 220 insekter, 40 fugle og 10 pattedyr.
Nogle insekter blev samlet ind til senere bestemmelse – den
endelige artsliste kan siden findes på nationalparkens hjemmeside. Alle registreringer lægges i den statslige database, Arter.dk, hvor du kan finde flere oplysninger og billeder af dyr og planter.
Køllesværmer

Overraskelser
Hvad var så det morsomste, der blev fundet? Ja, hvad med køllesværmer, kanelbjørn, troldflagermus, tusindgylden, grøn guldbasse og blodrød hedelibel, som få, hvis nogen, af klubbens medlemmer kendte til.
Eksperterne var især imponeret over at finde arter, som kun er registreret få steder, fx smal filtbi, som i Nordsjælland kun kendes fra Halsnæs og Jægerspris, eller en sjælden art af våbenflue (Pachygaster leachii).

En naturglad klub

Hornbæk GK gør i forvejen meget for naturen, Den prøver at skabe et varieret landskab og har med tilskud fra nationalparkpuljen sat mere end 150 fuglekasser op, ligesom en af klubbens bygninger lægger gavl til seks mursejlerkasser, som nationalparken har sat op i forbindelse med en kampagne for denne fugleart.
Medlemmerne nød at blive klogere på de mange arter ved at tale med eksperterne, og nogle fik en ekstra oplevelse på en tur med flagermusekspert Hans Baagøe. Ikke mindre end seks flagermusarter blev hørt og set i skumringen!
Blodrød Hedelibel

Alternativ baneguide
Skærbæk Mølle GK har en alternativ baneguide, der fortæller om flora og fauna på hele banens område. Karsten Glahn, som vi takker for stoffet til denne artikel, mener, at Hornbæk GK kan blive den næste, der laver en sådan, og den vil vi se hen til.

Forrige artikelSimgolf får dusinet fuldt
Næste artikelGode danske præstationer
Som mangeårig golfjournalist har Svend Novrup pulsen på livet i golfklubberne. Svend dækker golfturneringer i ind- og udland, og dækker også rejser og baner. Svend elsker historien bag alle emner, og er leveringsdygtig i spændende historiske artikler.