Herunder er aftrykt Peter Damgaards artikel fra 19hul.dk om sagen vedrørende Hillerøds dameholds tvangsnedrykning til 1. division. Mens der var nogen ophidselse over, at de ikke blev rykket helt ned i kvalifikationsturneringen, var Hillerød GK af en anden mening og ankede, i øvrigt 2½ uge efter fristens udløb, til Amatør- og Ordensudvalget, hvor de fik ret.

Denne vigtige afgørelse blev ikke tilsendt pressen, og kun et godt arbejde af Peter Damgaard (billedet), der fandt den i Hillerød GKs årsskrift(!), har fået den frem. Som det fremgår, har Turnerings- og Regelkomiteen herefter anket den nye afgørelse til DIF, hvor afgørelsen ventes i marts. Det er mærkværdigt, at en så vigtig ting ikke er tilsendt pressen øjeblikkeligt, men her kommer den så med en stor tak til Peter Damgaard:

I sagen om tvangsnedrykning fra Elitedivisionen til 1. division har Hillerød Golfklubs damehold efter anke fået medhold af DGU’s Amatør- og Ordensudvalg (A&O). Dermed ville de undgå nedrykning, men DGU’s Turnerings- og Regelkomité (ToRK) har anket sagen, som nu skal afgøres af DIF’s Appelinstans.

Hillerøds damer havde i 2022 kvalificeret sig til finalespillet i Danmarksturneringen, men de meldte afbud, da de ikke kunne stille hold. Reglerne for afbud til finalespillet er ikke entydige, men ToRK vurderede, at afbuddet var en alvorlig overtrædelse af DGU’s Etisk Kodeks.

Den afgørelse var Hillerød Golfklub og holdleder Lars Broch Christensen, der i øvrigt også er formand for Dansk Golf Union, meget uenig i, så de ankede sagen til A&O. Her har de fået medhold, selvom anken blev modtaget hos DGU 2½ uge efter tidsfristen.

ToRK mener dog fortsat, Hillerød Golfklubs damer bør tvangsnedrykkes til 1. division, så de har anket til DIF’s Appelinstans. Det er en uafhængig og uvildig instans som vælges af DIF’s repræsentantskab og består af i alt 10 medlemmer, heraf 4 dommere som fungerer som formænd.

Det forventes, at der findes en endelig afgørelse i begyndelsen af marts, og denne kan ikke ankes. Indtil da er det uvist, om det er Hillerød Golfklub eller Køge Golfklub der i 2023 skal spille i Elitedivisionen øst. Første spilledag i Danmarksturneringen er den 6. maj.

Forrige artikelUgens tv-golf: Danskerbolde i Abu Dhabi
Næste artikelLuke Donald sluttede som en stormvind – Bjørn og Olesen bedste danskere i Abu Dhabi
Som mangeårig golfjournalist har Svend Novrup pulsen på livet i golfklubberne. Svend dækker golfturneringer i ind- og udland, og dækker også rejser og baner. Svend elsker historien bag alle emner, og er leveringsdygtig i spændende historiske artikler.