Dansk Golf Union har i dag meddelt, at de fastholder deres anbefaling til klubberne om at holde golfbanerne lukkede.

Ordlyden på danskgolfunion.dk er følgende:

Dansk Golf Union anbefaler, at golfbaner holdes lukket til og med den 31. marts, hvor Folketinget skal behandle en ny hastelov, der blandt andet giver myndighederne hjemmel til at lukke golfbaner. 

På tirsdag den 31. marts skal Folketinget stemme om en ny lov, der gør det muligt at udstede forbud mod at forsamles mere end to personer. Forslaget gør det også muligt at lukke legepladser, campingpladser og golfbaner.

Dansk Golf Unions bestyrelse anbefaler, at de danske golfklubber fortsat holder baner, træningsfaciliteter og klubhuse lukket, indtil lovforslaget er behandlet.

– Vi henstiller til, at golfdanmark fortsat udviser samfundssind og står sammen om ikke at spille golf, mens vi venter på tirsdagens lovbehandling. Hvis Folketinget vedtager loven, gives der hjemmel til at lukke golfbaner. Det er p.t. uvist om myndighederne vil bruge den hjemmel, men DGU vil tage bestik af situationen og efterfølgende tage stilling til en fælles, hensynsfuld åbning af golfbanerne efter myndighedernes anvisninger, hvis det er muligt, siger Lars Broch Christensen, der er formand for Dansk Golf Union.

– Det er en utrolig svær problemstilling at navigere i, fordi der er så forskelligartede holdninger og interesser. Det er ikke, og har ikke været, vores ønske at fastholde en flere måneder lang anbefaling om at lukke landets baner. Det ligger os stærkt på sinde at komme videre hurtigst muligt og som et samlet golfdanmark. Vi ønsker alle at komme ud og spille golf under sikre og betryggende forhold, lyder det fra Lars Broch Christensen.

Dansk Golf Union vil løbende holde spillere og klubber informeret som sine overvejelser og beslutninger. Vi kommer med en ny udmelding senest den 1. april.

Kontingent kompensation

DGU’s bestyrelse har diskuteret om medlemmer af golfklubber, der holder banen lukket, kan gøre krav på kompensation i form af nedsat kontingent. Det mener, man ikke er tilfældet med henvisning til en anbefaling fra Danmarks Idræts-Forbund (DIF): ”Formelt set kan medlemmer ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller fx deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse.”.

DGU påpeger, at sandsynligheden for at et medlem, der kræver kontingentkompensation, kan få medhold ikke er særligt stor. Man skriver således: Det skal i den henseende påpeges, at et medlem med påstand om tilbagebetalingskrav skal have medhold i, at begrænsningerne var uberettigede og stod i misforhold til den aktuelle situation i Danmark og at disse begrænsninger skal udløse kompensation samt at en eventuel kompensation skal være til fuld værdi. Dette henset til, at vi p.t. er uden for højsæsonen. I den forbindelse skal bemærkes, at der ikke i øvrigt er tradition for, at banelukninger eller andre begrænsninger udløser nedsat kontingent, f.eks. pga. vejrlig eller afholdelse af større turneringer.

Det må forventes, at langt størsteparten af landets klubber som det er tilfældet nu, fortsat holder banerne lukket indtil foreløbigt 1. april.

Foto: Lars Broch Christensen, formand for DGU.

 

DEL
Forrige artikelDanish Golf Open aflyst – US Open i fare
Næste artikelGOLFBLADET dropper april og maj-udgivelser
Avatar
Morten Buckhøj ved alt om, hvad der rør sig indenfor golf. Morten var i mange år bladets udstyrs-ekspert , men er også en fremragende rejse- og baneskribent. Desuden tager Morten gerne kontroversielle emner op og giver dem en saglig behandling. Morten har i mange år arbejdet som golfjournalist, men arbejder også med kulturstof, bl.a. teateranmeldelser.