I sidste uge kom den overraskende meddelelse om, at Silkeborg og Ry skal skilles. Det skete i denne pressemeddelelse:

På generalforsamlingen i Silkeborg Ry Golfklub blev det besluttet at opsige aftalen med Ry Golf ApS med virkning fra 30. september 2024, og klubnavnet ændres.

 Efter 10 års drift af golfbanen på Kildebjerg i Ry og de seneste to år som ejer gennem selskabet Ry Golf ApS, har Silkeborg Ry Golfklub på den ordinære generalforsamling besluttet at opsige lejeaftalen med Ry Golf ApS med virkning fra 30. september 2024. Det blev samtidig besluttet fra den 1. oktober 2024 at ændre klubbens navn til Silkeborg Golfklub.

Årsagen til beslutningen om at opsige aftalen skyldes de markant ændrede økonomiske forudsætninger, siden Ry Golf ApS i 2021 indgik en købsaftale med Skanderborg Kommune for 20 mio. kr., der svarer til værdien af to gældsbreve hos kommunen og Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Det fremgik af aftalen med kommunen, at den kan opsiges med tre måneders varsel.

Som begrundelse for opsigelse af aftalen oplyste klubbens formand, Poul Hansen, i sin beretning på den ordinære generalforsamling, at der efter medlemsfremgang i corona-året 2020 i de seneste to år er sket et markant skifte i den økonomiske udvikling, hvor både den voldsomme inflationsstigning, lønninger og nedgang i antal medlemmer har påvirket klubbens drift i negativ retning.

Medlemsudviklingen har ikke fulgt det budgetterede, og klubben har set sig nødsaget til at finde besparelser på både personale, drift og administration. Driftsomkostningerne på omkring to mio. kr. til at køre Ry-banen i 2023-2024 overstiger den forventede udgift. Fremtidige stigninger for Ry Golf ApS i afdrag til Skanderborg Kommune vil forværre den økonomiske situation yderligere.

”Vi ser vores beslutning som rettidig omhu, der bygger på det faktum, at vi oprindelig lovede medlemmerne, at engagementet i Ry ikke måtte påvirke Silkeborg-banen negativt. Formålet er at sikre en fortsat sund økonomi i klubben, så vi med omgående virkning kan have størst mulig fokus på Silkeborg-banen med en forventet positiv indvirkning på den fremtidige drift og likviditet,” siger Poul Hansen.

Formanden kunne samtidig meddele, at Silkeborg Golfklub fortsat efter bedste evne og inden for klubbens ressourcer vil assistere med etablering af en selvstændig golfklub i Ry, så den kan få den bedst tænkelige start på tilværelsen.

Ry Golf ApS er et 100 pct. ejet datterselskab af Silkeborg Golf A/S, der også ejer Silkeborg-anlægget i Resenbro. Mads Rugholm er direktør i begge selskaber, og det er bestyrelsen i Silkeborg Golf A/S, der skal tage stilling til den videre proces omkring fremtiden for Ry Golf ApS og relationerne til Skanderborg Kommune.

”Der har været både betydelige stordriftsfordele og synergier forbundet med driften af to golfanlæg. Men der er heller ingen tvivl om, at en adskillelse vil tilføre større dynamik og en større lokal forankring,” siger Mads Rugholm.

”De forringede økonomiske vilkår i forlængelse af Ukraine-krisen har motiveret klubbens medlemmer til at holde fokus på at fastholde Silkeborg-banen som en af Danmarks og Nordens bedste golfbaner. Jeg ser samtidig nogle kommercielle muligheder for driften af golfbanen i Ry, som giver grobund for optimisme, når den kommende Ry Golfklub får foden under eget bord.”

Foruden navneskiftet til Silkeborg Golfklub fik klubben også ny formand i skikkelse af Thomas Bøgild-Jakobsen. Efter seks år på formandsposten ønskede Poul Hansen at fratræde. Det konsoliderede regnskab for Silkeborg Ry Golfklub og Silkeborg Golf A/S viser en samlet omsætning på godt 37 mio. kr. og et overskud på 220.000 kr.

Tirsdagsanekdoten håber, at det bliver en lykkelig skilsmisse, dvs. at det lykkes at fortsætte med en bane i Ry.

Forrige artikelWeekendopdatering: To LIV-sejre på DP World Tour
Næste artikelUgens tv-golf: Safarigolf i nationalparken
Svend Novrup
Som mangeårig golfjournalist har Svend Novrup pulsen på livet i golfklubberne. Svend dækker golfturneringer i ind- og udland, og dækker også rejser og baner. Svend elsker historien bag alle emner, og er leveringsdygtig i spændende historiske artikler.