Lübker Golf Resort har gennem det seneste års tid været igennem det, man meget vel kunne betegne som et sandt stormvejr. Heldigvis for både resort, medlemmer og dansk golf er stormen dog for nuværende redet af og man har da også i hele 2018 sæsonen kunnet spille golf på det fænomenale golfanlæg på Djursland.

Lige siden den røde snor blev klippet i efteråret 2008 og frem til i dag, har Lübker Golf Resort været særdeles ombejlet. Kåringen som det bedste nyanlanlagte golfanlæg i verden uden for USA i 2008, er blot en af de mange hæderskroninger, som anlægget kan bryste sig af. Senere hen er banen ved flere lejligheder blevet kåret som Danmarks bedste. I årene 2011-2014 blev den oprindelige ejerstruktur ændret, hvorefter hele resortet og den tilhørende drift blev samlet under et ejerskab. Resortet har været fuldt åbent og golfbanen spilbar gennem alle årene.

Henset til at resortet som følge af finanskrisen ikke blev fuldt udbygget, ændrede markedsforhold samt en uheldig intern resortstruktur viste det sig ikke muligt at opnå rentabel drift og grundlag for at videreudvikle resortet i den oprindelige struktur. Da det nuværende ejerskab blev etableret ultimo 2014 blev der givet håndslag mellem grundejerforeninger, golfklub, ledelse og ejer på, at den oprindelige struktur skulle ændres, således at driften, primært omkring golfanlægget, kunne forbedres, ligesom grundlaget for en videre udbygning skulle skabes.

Hensigten var at tilgodese golfbaneanlæg og golfklub med den positive effekt heraf, således at økonomien var sikret på den helt lange bane. På trods af, at en sådan ny struktur skulle være til fælles bedste, er det trukket ud i over 3 år at få det fælles håndslag til at munde ud i enighed om, hvordan det skulle gennemføres. Det har været en dyr ventetid, fordi der ikke er sket udvikling i denne periode, men i stedet konstateret underskud og faldende værdier.

Golfklubben, som siden starten havde lejet og drevet baneanlægget, måtte ved indgangen til 2018 give op, dels på grund af et utilstrækkeligt indtægtsgrundlag, dels på grund af, at arbejdet med den nye struktur, som skulle sikre golfklubben en bedre økonomi, blev blokeret. Det skete da en fusion af grundejerforeningerne i resortet på en generalforsamling ultimo december ikke opnåede et tilstrækkeligt stort flertal i den ene af disse foreninger til at kunne gennemføres. Fusionen faldt efterfølgende på plads i februar 2018, hvorefter resortet selv gik ind og påtog sig at drive golfanlægget i 2018, sideløbende med, at den nye struktur kunne færdiggøres og implementeres. Mens resten af resortet med wellness, fitness og restaurant ikke umiddelbart var påvirket af golfklubbens lukning, var det først ultimo februar, at der kunne meldes ud, hvorledes driften af golfanlægget ville blive organiseret i 2018. Men golfanlægget åbnede til sædvanlig sæsonstart, og har været åbent gennem hele sæsonen.
Her et halvt år efter sæsonstart, er tordenskyerne for længst borte, og optimismen har atter indfundet sig på Lübker Golf Resort.

Stormvejret omkring golfklubben har kostet

Klubbens pro, Morten Thuen, der også som en nøgleperson skal medvirke til at genrejse en foreningsbaseret golfklub, fortæller dog, at det passerede, naturligvis ikke er gået ubemærket hen og har haft negative konsekvenser på en række parametre. Foruden at skulle mane en række mere eller mindre negative rygter om golfanlægget i jorden, har klubben mistet en lang række af de økonomisk gunstige company days, ligesom en del tidligere medlemmer som følge af uroen havde fundet andre klubber at svinge køllen i. Således er man i dag nede på godt 500 medlemmer, og hvor de som er fuldtidsmedlemmer, betaler et årligt kontingent på 8600 kr. Tidligere havde man op mod 1000 medlemmer inklusiv flex-medlemmer. Et medlemsantal man nok meget gerne vil op i nærheden af igen hurtigst muligt. Optimismen er dog som nævnt spirende, og hver dag kommer der nye indmeldinger, beretter Morten Thuen. ”Et andet positivt tegn er, at vi over de seneste måneder, har oplevet en øget interesse for husene rundt omkring banen, og de sidste to måneder, er der faktisk blevet solgt 7 huse” fortsætter han.

Billigere greenfee giver håb om flere gæster
Greenfee-priserne er siden åbningen i 2008 sat noget ned. Således kan man i hverdagene spille 18 huller for 400 kr., mens prisen i weekenden er 600 kr. Det må siges at være en ganske billig greenfee for en bane af denne kaliber. ”Med udsigt til en ny færgerute mellem Halmstad og Grenå, håber vi desuden at kunne tiltrække flere gæster fra Sverige, ligesom vi håber, at de nye tilkørselsforhold, der åbner i 2019 til motortrafikvejen kan give os et boost i forhold til greenfee-gæster fra det jyske” fortæller Morten Thuen.

Travle sprinklere og greenkeepers
At banen ved Nimtofte uanset tilkørselsforholdene er værd at køre efter hersker der ingen tvivl om. I golfkredse hørte undertegnede hen over efteråret og vinteren mange negative rygter om banens tilstand, men en ting er i hvert fald sikkert. Banen er i formidabel stand! På alle huller er bunkers veldresserede og de 1600 sprinklerhoveder rundt på anlægget arbejder på højtryk hver eneste nat. Her midt i den rekordtørre sommer ses hele vejen rundt grønne fairways og hurtige greens, som tager ganske fint imod bolden.

Massive besparelser i greenkeeperstaben
Da banen for 10 år siden åbnede, var ambitionerne store og det var således også med en helt anderledes greenkeeperbemanding end den, som den nuværende chefgreenkeeper Spencer Lloyd-Pye råder over i dag. Fra cirka 30 greenkeepere i 2008 til 8 styks i dag er de barske realiteter efter mange år med faldende økonomisk råderum. Således fortæller chefgreenkeeperen, der har arbejdet 6 år på Lübker, at hans forgænger i 2009 havde over 10 mio. at lave bane for, mens han i dag kun kan råde over ca. 5 mio. kr. Det må kræve ualmindelig flittige greenkeepere at få banens 27 huller til at fremstå i en så fornem tilstand.

Lübker er og bliver en klassebane
Banen spilles naturligvis stadig efter den legendariske golfbanedesigner Robert Trent Jones´ ideer, og at det er en kompetent herre ud i at sætte streger til en golfbane er sikkert og vist. Når man bevæger sig rundt på de 3 sløjfer Sand, Sky og Forest, er fornemmelsen da også, at det er noget nært et mesterværk af et golfanlæg man befinder på. Særligt de to førstnævnte er fantastiske, og fremstår som de bedste og mest spektakulære.
Når man for 400 kr. kan spille en sådan bane i Danmark, bør det være noget, som alle golfspillere tager sig tid til. Eneste større anke mod banen kan være, at den i klassisk Trent Jones stil er ganske udfordrende, nogle vil måske endda sige, at den er for vanskelig for den gennemsnitlige greenfee-spiller. Heldigvis kan man dog imødekomme meget af denne sværhedsgrad ved at vælge de passende teesteder at slå ud fra. Og da der findes hele 5 forskellige på hvert hul, burde det være muligt. Således kan banen (Sand/Sky) spilles fra – for de fleste – overkommelige 4922 meter til de mere tour-lignende 6476 meter. Så der burde være noget for enhver smag og niveau.

Udfordringer ad libitum

At nævne et enkelt af de 27 fremragende golfhuller som anlæggets bedste er mere end vanskeligt. Kendetegnende for banen er det, at man hele vejen rundt udfordres af både skarpe doglegs, træer, søer og massevis af store wasteareas. De første par gange man spiller sløjferne, opdager man hurtigt, at man kan spare adskillige slag ved at gøre flittigt brug af den i øvrigt ganske udførlige baneguide, man kan købe i proshoppen. De 40 kr. den koster er givet godt ud, hvis man for eksempel spiller om frokosten og gerne vil score point. Allerede på hul 1 på Sky kan pengene være tjent hjem. Ligesom på de øvrige 2 sløjfer starter man med et fremragende par 5 hul. De beskedne 444 meter fra både gul og hvid tee (421 meter fra rød tee), er på hullet her ikke den største udfordring. Det er derimod det store venstre dogleg, der giver begrænset overblik, et kæmpemæssigt wastearea, samt den lille sø og bunkeren, som der skal tages højde for i landingsområdet i henholdsvis venstre og højre side i drivet. Hvis man er meget langtslående og tør tage chancen, kan man gå efter greenen i to. Man skal dog ind over et stort naturområde markeret med røde og gule pæle, der ikke må betrædes og derfor heller ikke er spilbart område. Alternativt kan der slås kort af dette ikke spilbare område. Til gengæld står man så med et godt 150 meter langt 3. slag ind mod en let onduleret green beskyttet af en bunker i venstre. Altså et rigtigt vanskeligt starthul, hvis man lægger fra land på Sky.

Aktiviteter for alle
Skulle man vælge at tage sin familie eller ikke golfspillende bekendte med på en miniferie på Lübker Golf Resort, er der også aktiviteter for sådanne gæster. Tiden kan for eksempel spenderes i fitnesscenteret, hvor der også er holdtræning flere gange om ugen. For de mindste eller andre barnlige sjæle, kan det lille badeland sagtens stå for underholdningen i et par timer, mens den ganske glimrende wellnessafdeling med termiske bade, saunaer og dampbad, kan tage sig kærligt af de voksne og de potentielt ømme muskler, man kan få med sig hjem efter 18 hullers golf. Og hvis et par timers underholdning ikke er nok ligger Djurs Sommerland kun det man med lidt god vilje kunne kalde et langt drives afstand fra resortet. Jo, Lübker Golf Resort synes så sandelig at være på rette vej.

FAKTABOKS

Forrige artikelSmørum er fyldt 25 år
Næste artikelHatton på indkøb
Golfbladet.com
Golfbladet er Danmarks største golfavis, som nu også tilbyder et digitalt univers. Vi bringer nyheder, billeder, analyser samt anmeldelser af udstyr, baner og rejser.