Buske, opstammede træer og søer indrammet med træpalisader tager sig flot ud omkring de 18 huller i Køge Golf Klub. Det giver også sine udfordringer.

Vi bemærker med det samme den gode stemning, da vi står på parkeringspladsen og bakser med udstyret. Folk smiler og hilser venligt, og stemningen breder sig ind på sekretariatet, hvor golfmanager Anders Thorsen sidder.
Med sine 1.600 medlemmer er Køge Golf Klub en af landets største golfklubber, og sådan skulle det helst fortsætte, hvis det står til Anders Thorsen.
”Vi kan konstatere at vi hvert år mister 10 procent af medlemmerne. Det er lidt færre end gennemsnittet, men det betyder jo at der skal komme nye til, hvis vi vil have det samme antal medlemmer. Og, det har vi da fået, endda flere end vi mistede.”
Køge Golf Klub har netto fået 120 medlemmer i løbet af sæsonen, og den fine medlemsfremgang skyldes ikke mindst ”Spil med dagen”, der annonceres i pressen, samtidig med at de nuværende medlemmer opfordrer familie og venner til at komme og prøve kræfter med golfen.

27 huller og nyt klubhus
Klubhuset i røde mursten virker meget nyt, og det viser sig at være tilfældet: det nye klubhus blev bygget i 2009 og har fået en flot restaurant, møde- og kursusfaciliteter og gode omklædningsrum, og lige uden for er en forholdsvis nyanlagt puttinggreen.
Vi er kommet for at spille de 18 huller på Sydbanen, anlagt i 1970-75, mens den anden side af vejen gemmer på Nordbanen fra 1998 med 9 ratede huller.

Vores navne og starttid annonceres på en it-skærm på starterhuset, ganske god service.

Åbningshullet er et par3-hul og det er noget usædvanligt, men hullet er kategoriseret som banens letteste og vi har alle mulighed for at komme godt fra start. Det lykkes rent faktisk!

Allerede på hul 2, et par4-hul på 416 meter fra Gul tee (346 Rød), får man brug for alle sine golffærdigheder. Hullet går dogleg og knækker omkring de 200 m fra Gul tee. De langt slående spillere kan skære af hjørnet og dermed spille sig i en position, der giver mulighed for at lande bolden på green i 2 slag.
Sydbanen er ratet som en par 72 og måler 5.725 m fra Gul tee, og har en slope på 131, dvs. der er tale om en bane, der er relativt sværere at spille for en bogeyspiller sammenlignet med en scratchspiller.
Og, det skyldes uden tvivl de mange forhindringer selv om fairways er forholdsvis brede.

Kigger man sig omkring fanger øjet træer. Alle 18 huller på Sydbanen er i mere eller mindre grad beplantet. De fleste træer står langs fairways og adskiller fint de enkelte huller, mens andre træer fylder godt op sine steder midt på fairway. En del af forklaringen til det nuværende layout kan føres tilbage til 1992, da klubben i forbindelse med et stort anlagt beplantningsprojekt flyttede 135 egetræer – op til 12 meters højde – ud på hullerne.
Til gengæld bliver man ikke straffet i roughen. Der findes nemlig ikke rough, kun semi-rough. Men den er til gengæld meget kraftig og meget tæt.

Vedligeholdelse sort på hvidt

De mange bunkers står knivskarpt og bolden finder let vej ud af sandet. Banen har gennemgående en høj standard, man fornemmer, at den bliver plejet på alle leder og kanter. Ligeledes er der gjort lidt ekstra ud af servicen undervejs. Alle huller har boldvaskere og ved flere tee steder er der tillige opstillet bænke.

Banen står flot i alle ender og kanter, og hvis man vil holde greenkeeperne op på noget, så finder man en arbejdsbeskrivelse på hjemmesiden.
”Man kan blandt andet læse at der bliver klippet greens hver dag. Klippehøjden i sæsonen er 4-5 mm og i vinterhalvåret 5-6 mm. Mandag vil være den dag, der vil blive vertikalskåret, topdresset, priklet eller anden form for pleje.
Fairways vil blive klippet i 14-16 mm hver 3. dag (mandag, onsdag og fredag). Ukrudtssprøjtning vil ske pletvis.”
Denne information beskriver på god vis det arbejder, greenkeeperne udfører og vil givetvis formilde de golfspillere, der kommer en mandag lige efter at greens er blevet priklet.

Tre pragthuller på stribe

På hul 6, 7 og 8 er det åen, der skærer fairway samt søerne, som giver hullerne et flot layout og tilfører udfordringer. Især hul 7 udmærker sig ved 2 søer, der er i spil på begge sider af fairways ved knapt 200 m fra gul tee, og som på den måde er en effektiv boldsluger. Hullet har tillige tre bunkers foran green, men der er masser af plads på den pænt store green til at lande sin bold.
Hul 8, et par5-hul på blot 439 m fra Gul (368 fra Rød), har også har et spændende og udfordrende layout, ikke mindst indspillet til green, hvor bolden let trækker mod en stor sø i kanten af green.
Baneguiden viser luftfotos for hvert hul med diverse angivelser af afstande – måske den bedste måde – og vel nærmest virkeligheden – at vise banen på. Man skal huske at alle afstandsmarkeringer i fairways er til midten af green.

Ny sø på hul 16

På bagni er det værd at fremhæve hul 12, 16 og hul 17. På hul 12, et par4-hul på 384 m, er det sin sag at
lande drivet efter doglegget. Pladsen er trang, og indspillet fortsætter ad en smal fairway op mod green og de to bunkers.
Hul 16 er blevet beriget med en stor sø som i driverafstand har snuppet en stor bid af fairway, og på hul 17 er der endnu mere vand. Udfordringerne stå i kø, men da vi efter runden gør boldbeholdningen op har vi blot mistet et par bolde hver.

Forrige artikelDriller lænden?
Næste artikelRegelquiz: Kan du gætte straffen i 10 situationer?
Avatar photo
Klaus Hybler er en erfaren journalist og Klaus er ofte på farten når han dækker emner som rejser og baner, men Klaus tager ofte andre emner op, som berører golflivet i Danmark, om det så er i den enkelte klub eller på unions-niveau hos DGU.