Lørdag afløstes Jim Staffensen på posten som formand for DGU af Lars Broch Christensen, Hillerød.

Derfor benytter vi lejligheden til her at gentage det portræt, som GOLFBLADET i marts 2018 bragte af den dynamiske ildsjæl:

Lars Broch Christensen

Pludselig spillede hele familien golf

Lars Broch Christensen fra Hillerød var 13 år, da han begyndte at spille golf, men det har fyldt hans tilværelse siden – som spiller og som leder.
Da Hillerød Golfklub udvidede til 18 huller i 1976, var der brug for nye medlemmer, og 13-årige Lars Broch Christensen var sammen med en af sin families gode venner blandt de nysgerrige, der mødte op for at se, om golf var noget for dem.
Det var det! Hurtigt tilbragte de al deres fritid på banen, og resten af familien blev trukket med. Året efter spillede de alle fem pludselig golf. Så blev skiferier til golfferier, og båden sat til salg – der var ikke tid til flere fuldtids fritidsbeskæftigelser.
Kammeratskab
Hurtigt skabtes et miljø blandt unge talenter i klubben med bl.a. spillere som Rolf Nissen, Michael Brodersen og Per Ove Møller. Med dem drog Lars rundt til turneringer landet over i tog, stod af på den nærmeste station, fortsatte med bus til banerne og overnattede i telt, på bed & breakfast eller ind imellem på en af landets mange gamle kroer.
Divisionsturneringen
Hurtigt blandede Hillerød sig i toppen af divisionsturneringen, som blev vundet fire gange i perioden 1982-96, en gang med Broch Christensen som spiller, og i 1996 med ham som holdleder.
I 30 år var han holdleder for enten mændene eller kvinderne, før han i de seneste år har valgt at prioritere at spille selv, så han nu er med på klubbens seniordivisionshold.
Erhvervslivet
Det var ingen overraskelse, at Broch Christensen med en uddannelse fra Copenhagen Business School havde ledelsesevner. Evner, han fik udviklet på familiens fabrik, Nordsjællands Metalstøberi, som han fra 1986 kom til at stå i spidsen for efter faderens alt for tidlige død.
Efter at turbulens om den svenske krone førte til fusioner i branchen en halv snes år senere, fik han i stedet job som Sales Manager i BTC Nordic-Baltic, hvor han stadig virker.
Også i 1986 blev Lars Broch Christensen kasserer i Hillerød Kræmmermarked, der var startet tre år tidligere, og denne post bestrider han ligeledes stadig; dog på sidste år, for det nye supersygehus i Hillerød kommer til at koste markedet med de årlige 60-70.000 besøgende livet. Det smerter, og det kommer til at koste mange medhjælpende foreninger store midler.
Golfleder
Med så åbenlyse lederevner dukkede han hurtigt op i denne sammenhæng såvel på klubplan som i DGU. Fra 1981 var han medlem af Hillerøds juniorudvalg, som han i 1984 blev formand for. I ti år stod han bag en juniorafdeling, der han rejste med over hele landet, og som producerede stadigt nye topspillere. Lad os nævne Anders Hansen, Søren Hansen, Jesper Kjærbye, Morten Gram, Anne Larsson m.fl.
Allerede i 1982 var han blevet indvalgt i DGUs Uddannelsesudvalg, der stod for landsholdsarbejdet og uddannelsen af junior- og eliteledere og var med til at lave den første juniorlederuddannelse.

Lars Broch Christensen

Bestyrelsesarbejde
I 1985 blev Broch Christensen medlem af Hillerød GKs bestyrelse og sad i første omgang dér til 1989.
I 2002 kom han tilbage og beklædte formandsposten 2005-14. Det betød, at han fik brug for al sin ledelseserfaring, når han skulle forhandle om, hvad der skulle ske med klubbens bane, når det nye supersygehus blev bygget som nabo.
Efter mange, lange forhandlinger står det i dag klart, at resultatet nærmest bliver en forbedring af banen, der nu af en delende vej bliver opdelt i 9+9 huller i stedet for 10+8.
Da Broch Christensen i 2014 gik af som formand, skyldtes det, at han var blevet indvalgt i DGUs bestyrelse, hvor der ikke findes mange med en bedre baggrund fra det daglige golfliv.
På eget forslag overtog han i stedet i Hillerød GK den nok så krævende post som kasserer, og den har han stadig. Gad vide, om denne post er meget mindre krævende i en klub med omkring 1160 medlemmer.
Klubdriften
Hillerød var en af de klubber, der havde lang venteliste, da finanskrisen brød ud i 2008. Derefter blev den hurtigt kortere, men klubben har stadig alle de medlemmer, den ønsker sig.
Den lægger ikke skjul på, at den lægger stor vægt på elitearbejdet, som der hele tiden skal være midler til, og som giver så smukke resultater. På sværdsiden senest en spiller som Joachim Brandt Hansen; på spindesiden ikke mindst Broch Christensens egen datter Nicole Broch Larsen, som han hele tiden har holdt sig strikt til ’kun’ at være far for, mens andre har taget sig af trænings- og udviklingsprogrammer – og jeg har heller aldrig gået caddie for hende! Til gengæld bruger han sine ferier på at tage med til golf på de mange LPGA-destinationer, han ikke har oplevet endnu, og som kan kombineres med datterens spil.
Hillerøds damer vandt DM for hold første gang i 2010, og i 2017 lykkedes det at vinde igen, selv om Nicole ikke kunne være hjemme til adskillige runder. Holdet klarede sig alligevel med spillere som Line Toft Hansen, Fie Olsen og et nyt stort talent, Sarah Skovgaard Bils.
Lars Broch Christensen har været en stor del af denne succeshistorie og kaldes i spøg fortjent for ’Mr. Hillerød Golfklub’.

lars broch ole pries
Lars Broch Christensen
Forrige artikelIkke fake news: USA-præsident fik hole-in-one
Næste artikelDanskerne fik ikke brugt moving day
Svend Novrup
Som mangeårig golfjournalist har Svend Novrup pulsen på livet i golfklubberne. Svend dækker golfturneringer i ind- og udland, og dækker også rejser og baner. Svend elsker historien bag alle emner, og er leveringsdygtig i spændende historiske artikler.