Den såkaldte “golfbekendtgørelse”, der omhandler brug af pesticider på golfbaner, giver greens en hjælpende hånd.

Den 1. juli 2018 trådte en ændring af en bekendtgørelse i kraft, som giver golfbanerne mulighed for at benytte vækstreguleringsmidler på golfbanernes greens. Formålet kan være at skabe endnu bedre spillekvalitet og at reducere antal ugentlige klipninger af golfbanernes greens. Med ændringen indføres et belastningsloft for vækstreguleringsmidler, der gør det muligt at sprøjte greens ca. 15 gange pr. sæson, skriver Miljøstyrelsen.
Reglerne om anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner betyder bl.a. at golfklubberne skal indberette deres sprøjtemiddelforbrug og –belastning til Miljøstyrelsen, samt overholde Miljøstyrelsens belastningslofter for, hvor meget sprøjtemiddelforbruget på banerne må belaste grundvand, natur og sundhed.
Golfbaner med mindst 9 huller skal indberette deres sprøjtemiddelforbrug for hele det foregående kalenderår inden 1. marts til Miljøstyrelsen via IT-systemet Greendata.

Den fysiske kontrol ude på golfbanerne gennemføres af Landbrugsstyrelsen.
Golfklubberne har desuden pligt til at gøre deres sprøjtemiddelforbrug og – belastning tilgængeligt for offentligheden. Det kan gøres ved at offentliggøre sprøjtemiddelforbrug og -belastning på golfklubbens hjemmeside og hænge det op på opslagstavlen i klubben, så golfspillere og andre interesserede kan se forbrug og belastning, og om lofterne overholdes.

Kan straffes med bøde
Hvis ikke golfklubberne overholder reglerne i “golfbekendtgørelsen”, kan det medføre, at de bliver politianmeldt og straffet med bøde. Det kan være manglende overholdelse af krav i forbindelse med journaler, manglende overholdelse af indberetningspligt, manglende overholdelse af belastningslofter, hvis man undlader at gøre oplysninger og sprøjtemiddelforbrug og – belastning tilgængelig for offentligheden, eller hvis man tilsidesætter vilkår knyttet til en dispensation.

Forrige artikel”Social Golf” for Seniorer i Sydspanien.
Næste artikelVi skal altid gøre alt for kunderne
Klaus Hybler
Klaus Hybler er en erfaren journalist og Klaus er ofte på farten når han dækker emner som rejser og baner, men Klaus tager ofte andre emner op, som berører golflivet i Danmark, om det så er i den enkelte klub eller på unions-niveau hos DGU.