Har du oplevet, at en golfbane er gudsjammerlig svær? Forklaringen ligger i banens Course Rating, hvis du er scratchspiller, og i Slope Rating, hvis du er bogeyspiller.?

Hvis du kigger på et scorekort vil du som regel kunne finde de tal, der angiver banens Course Rating (CR) og Slope Rating(SR) eller blot udtrykt som Slope (SL). Og, netop her får du værdigfuld viden om en bane er svær eller let. Hvis du er bogeyspiller – det vil sige i gennemsnit bruger et slag mere på hvert hul i forhold til banens idealscore for en scratchspiller – er det banens Slope, du skal se på.
Slope er nemlig et udtryk for den relative sværhedsgrad for en bogeyspiller i forhold til en scratchspiller. En given bane kan således opleves som vanskeligere for en bogeyspiller end en anden bane, mens de samme baner opleves som havende samme sværhedsgrad for en scratchspiller. Det vil blive udtrykt i en højere slopeværdi for den “sværere” bane.
Hvis du er scratchspiller er du mere interesseret i at kende Banens Course Rating (CR), idet Course Rating måler banens sværhedsgrad for en scratchspiller og udtrykker denne som en forventet score under normale forhold.

Spillehandicap giver kompensation for en svær bane
På baggrund af en banes par, CR og SR kan man udregne et spillehandicap for den givne bane.
Spillerens handicap er udtryk for hvor mange ekstra slag vedkommende må forventes at skulle bruge på en gennemsnitlig bane, og dette handicap konverteres til et spillehandicap, som afspejler hvilket tee der spilles fra og banens Course Rating og slope. Spillehandicap beregnes ud fra følgende formel:
Spillehandicap = (Handicap x Slope / 113) + Course Rating – Par

Konverteringstabellerne oversætter handicap til spillehandicap efter ovenstående formel.
En bane med en SR på 113 anses som at have den samme relative sværhedsgrad for en scratchspiller og en bogeyspiller.
Banens Course Rating (CR) og Slope (SL) bliver udregnet for hver tee for henholdsvis damer og herrer, og bruges til at beregne antallet af tildelte slag. Du får dermed tildelte slag i forhold til banens sværhedsgrad, og det skulle i princippet stille dig lige i forhold til golfspillere med andre spillehandicap, men i virkelighedens verden kan nogle baner med et højt slope føles urimelige svære.

Udregning af Course- og Slope Ratings
Værdierne i de danske Course- og Slope Ratings udregnes på baggrund af USGA Course Rating System, på følgende måde (Kilde: www.danskgolfunion.dk)
Systemet tager udgangspunkt i fire teoretiske spillere (scratch dame og herre, bogey dame og herre). På baggrund af statistik er det defineret hvor langt disse spillere slår i deres første, andet og tredje slag og dermed hvor mange slag de skal bruge på et givet hul. I tillæg hertil registreres de udfordringer som spillerne møder på disse afstande. Den klart største faktor som påvirker en banes CR og SR er således banens længde.
Først måles alle hullerne langs fairway fra afstandsmærket på teestedet til midten af greenen. Disse længder justeres for rul, vind, højdeforskel, doglegs og lay-ups til en effektiv spillelængde.

I tillæg til hullernes længde er der andre karakteristika som påvirker spillet, så som topografi, fairwaybredde, greenområder, højde på rough, bunkere, out of bounds/ekstrem rough, vandhazarder, træer, green overflade og sågar psykologi.
Alle disse faktorer evalueres for hvert hul for mænd og kvinder for både scratch- og bogeyspillere. Systemet gør brug af tabeller med værdier og korrektionsfaktorer baseret på et omfattende datagrundlag indsamlet af USGA.

Course Rating udregnes ud fra den effektive spillelængde og justeres ud fra påvirkningen af de ovennænvte karakteristika for en 18 hullers runde. Værdien udtrykkes i heltal med een decimal og repræsenterer som sagt den gennemsnitslige forventede score for en scratchspiller under normale forhold. Værdien for en bogeyspiller udregnes på en tilsvarende måde.
Forholdet mellem værdierne for en scratchspiller og en bogeyspiller kaldes for Slope Rating. Dette er et mål for den relative sværhedsgrad for en bogeyspiller i forhold til CR.

Klubben er ansvarlig for opmåling
Stort set alle golfbaner i Danmark har en Slope Rating – rated af DGU efter USGA’s Course Rating System – og det er en forudsætning for at kunne spille tællende runder og dermed blive reguleret i handicap. I henhold til reglerne skal en bane genrates minimum 5 år efter første midlertidige rating og herefter minimum hver 10. år (med mindre banen bliver ændret markant). DGU har dog en højere frekvens for genrating for at sikre at alle baner altid har en gældende rating.

Ved permanente ændringer af banens længde og/eller sværhedsgrad skal klubben anmode DGU om at få foretaget en ny rating.
Golfklubben er ansvarlig for at banens længde i det daglige svarer til det opmålte, og sørge for at der er mulighed for at spille under handicapbetingelser. Handicapbetingelser foreligger ikke hvis banen er under 2750 meter for 18 huller og/eller længden afviger med mere end 100 meter fra den opmålte 18-hullers længde. Teestedsmarkeringerne bør ikke sættes mere end 10 meter foran eller bagved de permanente afstandsmarkeringer, og bør balanceres således den samlede længde passer med det opmålte.

Forrige artikelRyder Cup status: Thorbjørn holder pladsen
Næste artikelSebastian har vundet såvel VM som EM
Klaus Hybler
Klaus Hybler er en erfaren journalist og Klaus er ofte på farten når han dækker emner som rejser og baner, men Klaus tager ofte andre emner op, som berører golflivet i Danmark, om det så er i den enkelte klub eller på unions-niveau hos DGU.