Så er det igen tid til en lille regelquiz!

Denne gang skal vi igen kigge lidt på de nugældende regler om out of bounds – og se frem mod de kommende 2019-regler. Der kommer nemlig en markant nyskabelse vedrørende out of bounds i 2019!

Jeg bliver nødt til at advare dig: Quizzen er MEGET svær denne gang!

A. (Let) Din bold ligger i dag (2018) out of bounds efter førsteslaget fra teestedet. Du har ikke spillet en provisorisk. Hvor mange muligheder har du nu? 1! 2! 3!

B. (Svær) Din bold ligger i 2019 out of bounds efter førsteslaget fra teestedet. Du har ikke spillet en provisorisk. Hvor mange muligheder har du nu? 1:1! X:1 eller 2! 2:2!

C. (Svær) Din bold ligger i 2019 out of bounds efter førsteslaget fra teestedet. Du har spillet en provisorisk. Hvor mange muligheder har du nu?
1: 1! X: 1 eller 2! 2:2!

D. (Meget svær). Din bold ligger (in bounds) op ad en hvid pæl. Du fjerner den, inden du slår. En venlig sjæl gør dig opmærksom på, at det måtte du ikke, og du når at sætte pælen på plads igen, inden du slår. Har du fået nogen straf?
1: Ja, både i 2018 og i 2019 (to straffeslag) X: Ja, men kun straf i 2019 (to straffeslag), ikke i 2018 2: Ja, men kun straf i 2018 (to straffeslag), ikke i 2019

De korrekte svar er som følger:

A: 1 (“1!”). Du har kun én mulighed, nemlig at spille en ny bold fra teestedet med ét straffeslag. Du slår således dit tredje slag fra teestedet.

B: X (“1 eller 2”!). I 2019 har du stadig mulighed for – som i dag – at spille en ny bold med ét straffeslag fra teestedet. MEN klubben får mulighed for at indføre en lokal regel, der kort fortalt giver dig en mulighed mere, nemlig en mulighed for kort fortalt (med to straffeslag!) at droppe længere fremme. Hvis denne lokale regel er indført er svaret altså “2” og hvis ikke, så er svaret “1”. Kontakt mig på bno@golfrules.com, hvis du vil høre mere om denne kommende nye lokale regel.

C: 1 (“1!”). Se opgave B. Den nye mulighed med to straffeslag, som kan indføres ved en lokal regel, har man kun, hvis ikke man har slået en provisorisk bold. Den er nemlig bl.a. lavet for at spare tid. Hvis man således har spillet en provisorisk bold, så har man kun én mulighed – nemlig med ét straffeslag at spille videre med den provisoriske, som nu er bolden i spil.

D: 2 (“Ja, men kun straf i 2018 (to straffeslag), ikke i 2019”). I 2019 får man mulighed for uden straf at rette en sådan fejl, inden man slår. Den mulighed har man ikke i dag; i dag har man pådraget sig straffen, så snart man har fjernet pælen og straffen ophæves ikke, selvom man retter fejlen og sæter pælen på plads igen inden slaget.

PS: Hvis du vil lære de kommende 2019-regler på en nem (og gratis) måde, så meld dig til “Oswald’s 2019-Regelskole” på www.golfrules.com under “Regelskole” og “2019-REGELSKOLEN”.

Forrige artikelBacktee leverer tøj til Made in Denmark
Næste artikelRyder Cup status: Thorbjørn holder pladsen