DGU taber penge, og budgetterer med yderligere underskud de næste tre år.

Det kan godt være, at medlemsudviklingen i Dansk Golf Union er nogenlunde status quo, men DGU taber penge.

Af årsberetningen for 2017 fremgår det, at underskuddet blev på 643.000 kr., hvilket var 120.000 større end budgetteret. DGU’s formand Jim Staffansen skriver i årsberetningen, at resultatet er ’tilfredsstillende’ set i lyset af en omsætning på ca. 46 mio. kr.

Tærer på egenkapitalen

Underskuddet dækkes af DGU’s egenkapital, som derefter er på godt 10,7 mio. kr.

Det bliver den imidlertid ikke ved med at være, for ifølge årsberetningen vil de kommende tre år byde på øgede omkostninger, og flere forventede underskud i budgettet. Således budgetteres der med et underskud for 2018 på 1.133.000 kr., og det skyldes især, at omkostningerne til distribution af Dansk Golf bliver 500.000 kr. dyrere, samt at de nye regler og det nye handicapsystem over en treårig periode kommer til at belaste DGU’s budget, i 2018 alene med 760.000 kr.

DGU’s formand forventer, at egenkapitalen vil blive nedbragt til 8 mio. kr. i 2020, altså med ca. 2,7 mio. kr., hvorefter den igen vil stabilisere sig – under forudsætning, naturligvis, at de danske golfklubber formår at fastholde eller øge medlemstallet på godt 151.000 aktive golfspillere. En forudsætning er desuden, at DGU’s Repræsentantskab, der mødes i weekenden i Korsør, vedtager bestyrelsens forslag om en kontingentstigning på 3 kr. pr. medlem. Et tilsvarende forslag blev nedstemt sidste år, med et indtægtstab på ca. 350.000 kr. i forhold til budgettet til følge.

Indtægtsfald

Andre årsager til underskuddet i 2017 i DGU’s regnskab er, at annonceindtægterne til Dansk Golf er faldet, samt udgifter i forbindelse med DGU’s nye, digitale platform. Der var samlet set 888.000 kr. færre i indtægt i 2017 end budgetteret, men DGU havde til gengæld fint udbytte af sine værdipapirer, der var godt 300.000 større end forventet. Man sparede 281.000 kr. på udgiftssiden i forhold til sit budget, bl.a. ved at udskyde afskrivningen af den nye DGU Database til 2018. Årsberetningen kan hentes på www.danskgolfunion.dk.

DGU afholder Tema- og Repræsentantskabsmøde fredag og lørdag på Comwell i Korsør.

Forrige artikelWoods blev nr. 2 og kan vinde Masters
Næste artikelVejle Golfklubs juniorafdeling indleder samarbejde med mentaltræner
Morten Buckhøj
Morten Buckhøj ved alt om, hvad der rør sig indenfor golf. Morten var i mange år bladets udstyrs-ekspert , men er også en fremragende rejse- og baneskribent. Desuden tager Morten gerne kontroversielle emner op og giver dem en saglig behandling. Morten har i mange år arbejdet som golfjournalist, men arbejder også med kulturstof, bl.a. teateranmeldelser.