Da Kjøbenhavns Golf Klubs klubhus i 1944 blev schalburgteret, regnede man med, at alt historisk materiale om klubbens oprettelse og første år var forsvundet. Derfor var det et lille golfhistorisk mirakel, da et stilehæfte under oprydning hos klubbens greenkeepere med beretning om de tiltag, der førte til stiftelsen.

Hæftets ejer fremgår ikke, men dets tekst fortæller bl.a.:
Efter Indbydelse af Fabrikant L. Friis, Grosserer G. Hage og Inspektør E. Schmidt afholdtes Tirsdag d. 6. December 1898 et Møde i ’Kongen af Danmarks’ Café.
Tilstedeværende var foruden Indbyderne Cand. Jur. Vagn Aagesen, Cand. Med. Folmer Hansen, Professor Dr. Med. F. Levy, Direktør Rothenborg, Direktør Carl Rubow og Direktør Valentiner.
Efter nogen Diskussion besluttedes det at starte en klub under Navn af Kjøbenhavns Golf Klub.
Medlemskontingentet fastsattes til 20 Kroner aarlig (10 Kroner halvaarlig). Indskud 10 Kroner.

Der er masser af gyldent materiale i stilehæftet, som er en historie værd i sig selv. Som stifterne er det. Fx var Eugen Schmidt i 1896 leder af det danske hold ved de første Olympiske Lege i Athen. I 1900 grundlagde han en golfklub i Aarhus, som gik ned, da han flyttede til Aalborg, hvor han til gengæld var med til at stifte Aalborg GK i 1908. Tidligere havde han bl.a. stiftet Københavns Fægteklub og Polyteknisk Roklub, ligesom han med medstifter af Dansk Idræts-Forbund, som det hed fra tarten.

Forrige artikelLucas var mentalt drænet
Næste artikelNye ansigter i Esbjerg Golfklub
Svend Novrup
Som mangeårig golfjournalist har Svend Novrup pulsen på livet i golfklubberne. Svend dækker golfturneringer i ind- og udland, og dækker også rejser og baner. Svend elsker historien bag alle emner, og er leveringsdygtig i spændende historiske artikler.