Økonomiske problemer førte til, at en midlertidig bestyrelse på generalforsamlingen i Helsingør GC fremlagde beretning, regnskab og et budgetforslag, der i 2019 skal vende underskud til et mindre overskud. De fremmødte bakkede op, og nu står den 56-årige Lars F. Svejstrup i spidsen for en ny, stærk bestyrelse. Svejstrup har fra erhvervslivet betydelig erfaring i virksomhedsledelse, budgetstyring og bestyrelsesarbejde.
Økonomien rettes op gennem kraftige besparelser på stort set alle områder. Vi ser positivt på fremtiden med en ny, stærk bestyrelse i spidsen for klubben, der har plads til en del nye medlemmer og bl.a. vil sætte alle sejæ til på Golfens Dag.