Vi har sammen med Dansk Golf Unions regelekspert Ole Haag fundet 10 typiske fejlfortolkninger af golfreglerne:

(Alle 1. er forkerte og alle 2. er rigtige)

Du erklærer din bold uspillelig
1. Det koster ét strafslag, og du skal gå tilbage og spille en ny bold, dér hvor den lå.
Eller
2. Det koster ét strafslag, og du kan vælge at spille igen fra forrige sted, at droppe bagud på flaglinjen eller at droppe bolden indenfor 2 køllelængder.
(Flaglinjen: Den lige linje fra flaget og bagud gennem stedet for den oprindelige bold)

Du er så uheldig at ramme din bold to gange i slaget (dobbeltslag)
1. Det giver ét strafslag, og du skal genplacere bolden.
Eller
2. Det tæller kun et slag, og bolden skal spilles, som den ligger.
(Det gælder alle steder på banen)

Du er uheldig at ramme/flytte din bold i prøvesvinget på fairway
1. Det giver ingen strafslag og bolden skal spilles fra sit nye sted.
Eller
2. Det tæller ikke som et slag, men det giver ét strafslag og bolden skal genplaceres.
(Hvis det samme sker på greenen, tæller det heller ikke som et slag og bolden skal også genplaceres, men der er til gengæld ingen straf)

Du er i tvivl, om bolden er slået i søen

1. Hvis ikke du finder den, er den helt sikkert i søen, og du kan droppe efter reglen om strafområder.
Eller
2. Hvis du ikke finder bolden, kommer det an på, om det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den kun kan være i søen. Hvis det er sikkert, kan du droppe efter reglen for strafområder. Hvis det ikke er sikkert, er bolden mistet.
(Hvis der er helt kortklippet op til strafområdet, og den ikke kan blive væk der, så kan du dømme den i strafområdet. Men hvis der langt græs eller andet, hvor bolden kan gemme sig, så kan du ikke bare dømme bolden i strafområdet. Hvis du ikke finder den i den situation, så er bolden mistet, og du skal tilbage til forrige sted og spille en ny.)

Din bold ligger i et nedslagsmærke på greenen
1. På greenen kan du uden strafslag flytte bolden en lille smule, så du undgår boldmærket
Eller
2. På greenen kan du uden strafslag, markere og løfte bolden, rette nedslagsmærker op med en Pitchfork og genplacere bolden.

Din bold ligger i sit eget nedslagsmærke i semi-roughen
1. Det er kun tilladt at droppe fri uden straf, hvis bolden ligger på fairway.
Eller
2. Hvis din bold sidder i sit eget nedslagsmærke, er det tilladt at tage lempelse uden straf i hele det generelle område (fairway og rough).

Der er en nærmest-hullet konkurrence på et Par 3 hul
1. Du må ikke måle afstanden hen til hullet, før du har puttet.
Eller
2. Det er tilladt at bruge afstandsmåler, målebånd eller skridte op for at måle afstanden til hullet, før du putter.

Du sætter køllen ned på sandet i bunkeren, også kaldet Grounding

1. Det giver altid ét strafslag, hvis du kommer til at røre sandet med køllen i bunkeren.
Eller
2. Så længe du ikke rører sandet lige foran eller lige bagved bolden, må du godt uden strafslag berøre sandet med din kølle i bunkeren. Men du må ikke gøre det for at undersøge underlaget.

Din bold ligger lige midt på en grussti. Du er højrehåndet. På venstre side i spilleretningen er der højt græs ud til kanten af stien og et godt stykke bagud. På højre side er der lav semi-rough.
1. Når bolden ligger midt på stien, kan du selv vælge til hvilken side, du vil droppe den uden straf. Det skal dog være inden for en køllelængde fra stiens kant.
Eller
2. Bolden kan droppes uden straf inden for en køllelængde fra nærmeste punkt for fuld lempelse. Nærmeste punkt for fuld lempelse og en køllelængde derfra er i det høje græs.
(Nærmeste punkt for fuld lempelse skal udmåles fra, hvor bolden ligger på stien. Man skal man medregne stance med den kølle, man rimeligvis vil slå slaget med. Fuld lempelse betyder, at der ikke længere må være gene for boldens leje, din stance eller sit sving. Det siger sig selv, at afstanden fra midten af stien og ud til kanten af venstre side er kortere, end når man på den anden side af stien skal medregne sin stance. Man kan altså godt have et dårligt område at droppe i, når man tager lempelse. Så måske vælger man at spille fra stien?)

Du ligger i et strafområde, og en af de røde pæle er i vejen for dit sving
1. Du skal spille bolden som den ligger, hvis du vil undgå et strafslag.
Eller
2. Du må flytte pælen, hvis den let kan flyttes. Husk at sætte den på plads efter dit slag.
(En forhindring er ifølge Golfreglerne flytbar, hvis den kan flyttes med en rimelig indsats og uden at beskadige forhindringen eller banen. Nogle klubber vælger i deres lokalregler at gøre eksempelvis røde pæle til ikke-flytbare, hvilket kan medvirke til at forvirre spillerne, når de spiller andre baner.)

Golfreglerne på tryk eller i App
Dansk Golf Union har udarbejdet en Lommeguide, man kan hive frem på banen, når man er i tvivl om en regel.
”Lommeguiden er beregnet som en hurtig opslagsbog til alle golfspillere på alle niveauer. Ambitionen med den korte form er at hjælpe 90% af spillerne videre i 90% af situationerne på 1 minut.”
Da alle detaljerne i Golfreglerne ikke kan være i en lommeguide, er det en god ide at have adgang til selve Golfreglerne – enten via Spillerudgaven eller de komplette Golfregler. Begge udgaver findes på dansk i appen R&A, og kan downloades via App Store eller Google Play.